Γιώργης Μασσαβέτας
Ευχαριστώ ειλικρινώς την εταιρεία impresseme για την εξαιρετική δουλειά που έκαναν στο ιστολόγιό μου, ώστε να είναι ευκόλως διαχειρίσιμο για μένα και κατατοπιστικό για τους επισκέπτες του. Γιώργης Μασσαβέτας - Δημοσιογράφος - Συγγραφέας