Αιρετικοί Άγιοι ή Άνθρωποι

Αιρετικοί Άγιοι ή Άνθρωποι

Book Cover Design / Book Editing

Thanos Hampesis entrusted us with the editing, study and design of his book "Αιρετικοί Άγιοι ή Άνθρωποι;".

The design of the cover and the editing of the content were for everyone in our team a unique experience and we are glad that we managed to express what the author had dreamed about the image of his book.